วิชาของแผ่นดิน

โดยสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ||The Golden jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization)
หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ตรงข้ามโรงพยาบาลนวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร.๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ , ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๓ แฟกซ์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔
การสร้างอาหารปลาได้เอง สามารถลดต้นทุนการเลี้ยงปลาได้
                                                >>อ่านเพิ่มเติม: การทำอาหารปลาแบบปั้นก้อน


การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยน้ำเกลือ
เป็นวิธีการคัดพันธุ์ข้าวที่ง่าย และได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีอัตราการงอกสูง
                                              >>อ่านเพิ่มเติม: การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยน้ำเกลือ


การเตรียมกล้าพันธุ์ที่ดี จะทำให้การเจริญเติบโตของพืชดีไปด้วย
                                      >>อ่านเพิ่มเติม: การเพาะกล้าผักสำหรับปลูกในโรงเรือน (ผักกางมุ้ง)ฃ่วยลดต้นทุนมากกว่าการซื้ออาหารปลาสำเร็จรูปมาก
                                                >>อ่านเพิ่มเติม: การผลิตอาหารปลาชีวภาพส่งเสริมให้เกษตรกรได้ลดต้นทุนการเลี้ยงไก่และเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                                    >>อ่านเพิ่มเติม: อ่านเพิ่มเติม: การเลี้ยงไก่แบบเกษตรธรรมชาติ


เหมาะสมที่จะใช้ทดแทนเตาถ่านชนิดเดิม ส่งเสริมให้เกิดการพึ่งตนเองเป็นอย่างดี
                                               >>อ่านเพิ่มเติม: การเผาถ่านคุณภาพสูง ๒๐๐ ลิตร


การสร้างบ้านดินมีความแข็งแรงทนทาน ผนังเป็นฉนวดกันความร้อนและความเย็นได้ดี
                                                                >>อ่านเพิ่มเติม: บ้านดิน


ช่วยลดค่าใช้จ่ายแก๊สหุ้งต้มได้อย่างดี ทั้งยังสามารถสร้างเองได้
                                                         >>อ่านเพิ่มเติม: ถังหมักแก๊สชีวภาพ


นำวัตถุดิบมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าลดการพึ่งพาจากภายนอก
                                                          >>อ่านเพิ่มเติม: เตาแก๊สชีวมวล


การนำผลไม้ในท้องถิ่นที่หาง่าย มาทำน้ำหมักชีวภาพ
                                                    >>อ่านเพิ่มเติม: น้ำหมักชีวภาพจากผลไม้


เป็นรูปแบบที่เหมาะสมจะประยุกต์ใช้เพาะเห็ดสำหรับสวนเกษตรในเมืองเป็นอย่างยิ่ง
                                                     >>อ่านเพิ่มเติม: การเพาะเห็ดฟางตะกร้า


เป็นรูปแบบการเพาะเห็ดสวนครัวสำหรับการทำเกษตรในชุมชนเมืองที่มีพื้นที่จำกัด
                                                  >>อ่านเพิ่มเติม: เห็ดสวนครัวแบบน๊อคดาวน์


เหมาะสำหรับคนในเมืองที่มีพื้นที่จำกัด สามารถปลูกข้าวกินเองได้โดยใช้วงบ่อซีเมนต์
                                                 >>อ่านเพิ่มเติม: การปลูกข้าวในวงบ่อซีเมนต์


การนำวัตถุดิบในท้องถิ่นที่หาง่าย มาทำเป็นปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
                                                   >>อ่านเพิ่มเติม: การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ


คนเมืองที่มีพื้นที่จำกัด และอาจเป็นพื้นที่ปูน ก็สามารถทำการเกษตรปลูกผักกินได้
                                                      >>อ่านเพิ่มเติม: สวนผักบนพื้นปูน


การทำถ่านจากกิ่งไม้หรือเศษไม้เล็กที่ใช้ยากมาแปรรูป ช่วยลดรายจ่าย
                                                           >>อ่านเพิ่มเติม: ถ่านอัดแท่ง


การเพาะถั่วงอกให้สามารถตัดรากได้ง่าย โดยใช้ตะแกรงไนล่อน
                                         >>อ่านเพิ่มเติม: การเพาะถั่วงอกแบบตัดรากปลอดสารเคมี


เหมาะสำหรับคนในเมืองที่มีพื้นที่จำกัด แต่ต้องการปลูกข้าวเพื่อบริโภค
                                                    >>อ่านเพิ่มเติม: การปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์


การนำแผงโซลาร์เซลล์ที่ตกเกรดมาทำการซ่อมแซมช่วยให้ลดต้นทุนต่ำลง
                                                    >>อ่านเพิ่มเติม: ระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำ


การนำพลังงานจากน้ำมาเป็นต้นกำลังในการผลิตกระแสไฟฟ้า
                                                       >>อ่านเพิ่มเติม: กังหันน้ำรอบต่ำ


เพื่อให้ได้ข้าวที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
                                                   >>อ่านเพิ่มเติม: การผลิตข้าวครบวงจร


กำลังเป็นที่สนใจของคนที่มีพื้นที่จำกัด
                                                   >>อ่านเพิ่มเติม: การปลูกข้าวบนหลังคา


เป็นรูปแบบการปลูกผักสำหรับคนเมืองที่มีพื้นที่น้อยจึงใช้หลังคาในการปลูก
                                                    >>อ่านเพิ่มเติม: การปลูกผักบนหลังคา


เป็นนวัตกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณไม่เกิน ๒ ตัน รูปแบบใหม่
                                     >>อ่านเพิ่มเติม: การผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศแบบลูกหมุน


สำหรับคนเมืองที่มีพื้นที่จำกัด โดยเฉพาะที่มีแต่พื้นปูน
                                              >>อ่านเพิ่มเติม: การปลูกผลไม้ในวงบ่อซีเมนต์


สำหรับดูแลผิวหน้าให้สวยงามยิ่งขึ้นด้วยสมุนไพรไทย
                                           >>อ่านเพิ่มเติม: ผลิตภัณฑ์สปาไทยสำหรับผิวหน้า


น้ำมันหอมระเหย เป็นน้ำมันที่ได้จากพืชหรือสัตว์ที่มีกลิ่นหอม
                                                >>อ่านเพิ่มเติม: ผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหย


ช่วยประหยัดพลังงานในอาคาร ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว
                                                     >>อ่านเพิ่มเติม: สวนผักดาดฟ้า


เราสามารถนำน้ำเสียมาบำบัดให้เป็นน้ำดีได้
                                              >>อ่านเพิ่มเติม: ชุดบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น