อาจารย์ของพวกเรา

ครูคือใคร ใครคือครู ในวันนี้
ใช่อยู่ที่ ปริญญา มหาศาล
ใช่อยู่ที่ เรียกว่า ครูอาจารย์
ใช่อยู่นาน สอนนาน ในโรงเรียน

ครูคือผู้ ชี้นำ ทางความคิด
ให้รู้ถูก รู้ผิด คิดอ่านเขียน
ให้รู้ทุกข์ รู้ยาก รู้พากเพียร
ให้รู้เปลี่ยน แปลงสู้ รู้สร้างงาน

ขอขอบพระคุณ
คุณครูทุกๆท่าน
ที่อบรมสั่งสอนเรามา

ครูจึงเป็น นักสร้าง ผู้ยิ่งใหญ่
สร้างคนจริง สร้างคนกล้า สร้างคนเก่ง
สร้างคนให้ เป็นตัว ของตัวเอง
ขอมอบเพลง นี้มา บูชาครู
อ.ทวียศอ.สาว, อ.หมู, อ.ดุลย์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น