สถานที่และหลักสูตรเพิ่มเติม ที่เปิดอบรมเพาะเห็ด

             สวัสดีครับทุกๆ ท่านที่สนใจเรียนรู้เรื่องการเพาะเห็ด แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มหรือเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ใด ผมได้รวบรวมสำนักและหลีกสูตรต่างๆ ที่เปิดอบรมเพาะเห็ดในประเทศไทยมาให้ท่านพิจารณา เพื่อให้เห็นภาพการเรียนกว้างๆ ซึ่งสะท้อนภาพของวงการเห็ดบ้านเราในปัจจุบันได้เป้นอย่างดี ว่ามีผู้สนใจรายใหม่ๆ เข้าสู่เส้นทางสายนี้ตลอดเวลา แต่ที่ประสบความสำเร็จแล้วยั่งยืนกลับนับรายได้ นั่นแสดงว่า "ความรู้" อย่างเดียวไม่พอสำหรับการทำงาน การเพาะเห็ด ความอดทน ความช่างสังเกต การค้นคว้า การทดลองใหม่ๆเป็นสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ ท่านสามารถเลือกเข้าเรียนได้  ตามแต่ท่านจะสะดวกและเห็นสมควรครับ


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 1. หลักสูตร การเพาะเห็ดทุกชนิด 5 วัน มีค่าใช้จ่ายในการอบรม 2,000 บาท
รายละเอียด คลิ๊กที่รูปภาพครับ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
1. หลักสูตร การผลิตเชื้อเห็ดเศรษฐกิจมืออาชีพ 5 วัน มีค่าใช้จ่ายในการอบรม 5,000 บาท
2. หลักสูตร การเพาะเห็ดเศรษฐกิจมืออาชีพ 5 วัน มีค่าใช้จ่ายในการอบรม 4,000 บาท
รายละเอียด คลิ๊กที่รูปภาพครับ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1. หลักสูตร การอบรมการเพาะเห็ดในถุงเชิงลึก 2 วัน มีค่าใช้จ่ายในการอบรม 3,000 บาท
2. หลักสูตร การอบรมเพาะเห็ดฟางเชิงลึก 2 วัน มีค่าใช้จ่ายในการอบรม 3,000 บาท
3. หลักสูตร การอบรมเพาะเห็ดถั่งเช่า และเห็ดหลินจือ 2 วัน มีค่าใช้จ่ายในการอบรม 5,000 บาท
รายละเอียด คลิ๊กที่รูปภาพครับ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1. หลักสูตร การอบรมการเพาะเห็ดยุคใหม่ 1 วัน มีค่าใช้จ่ายในการอบรม 2,000 บาท
รายละเอียด คลิ๊กที่รูปภาพครับ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1. หลักสูตร การอบรมการเพาะเห็ดอย่างมืออาชีพ 1 วัน มีค่าใช้จ่ายในการอบรม 2,500 บาท
2. หลักสูตร การอบรมการสร้างเว็บบล็อก(Web Blog) มืออาชีพ 3 วัน มีค่าใช้จ่ายในการอบรม 1,800 บาท
รายละเอียด คลิ๊กที่รูปภาพครับ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1. หลักสูตร การอบรมการเพาะเห็ดถุง  มีค่าใช้จ่ายในการอบรม
2. หลักสูตร การอบรมเพาะเห็ดฟาง  มีค่าใช้จ่ายในการอบรม
3. หลักสูตร การอบรมเพาะเห็ดเป็นยาที่สำคัญ  2 วัน มีค่าใช้จ่ายในการอบรม
รายละเอียด คลิ๊กที่รูปภาพครับ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1. หลักสูตร การอบรมการเพาะเห็ดแนวใหม่  1 วัน  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม (ฟรี)
รายละเอียด คลิ๊กที่รูปภาพครับ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. หลักสูตร อบรมการเพาะเห็ดครบวงจรระยะสั้น 1 วัน มีค่าใช้จ่ายในการอบรม 1,850 บาท
รายละเอียด คลิ๊กที่รูปภาพครับ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1. หลักสูตร การอบรมการเพาะเห็ด 1 วัน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม (ฟรี)
รายละเอียด คลิ๊กที่รูปภาพครับ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ฟาร์มเห็ดลำลูกกาตลอง 9 จ.ปทุมธานี
1. หลักสูตร อบรมเพาะเห็ด(ตามความต้องการผู้อบรม) 1 วัน มีค่าใช้จ่ายในการอบรม 1,500 บาท หรือ ฟรีรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่ครับ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฟาร์ม BassBio หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ชื่อหลักสูตร อบรมเพาะเห็ด(ตามความต้องการผู้อบรม) 1 วัน มีค่าใช้จ่ายในการอบรม 2,500 บาท
(ต้องขออภัยเจ้าของหลักสูตรหากชื่อไม่ถูก และไม่ได้ขออนุญาติท่านก่อน)
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่ครับ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ฟาร์มเห็ดบัวทอง-บัวขาว อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ชื่อหลักสูตร อบรมเพาะเห็ดการเพาะเห็ดฟาง และเห็ดนางฟ้าภูฐานแบบละเอียด
1 วัน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม (ฟรี)
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่ครับ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักสูตร การเพาะเห็ดแบบครบวงจร 5 วัน โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการตามพระราชดำริ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม (ฟรี)
รายละเอียด คลิ๊กที่รูปภาพครับ


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฝึกอบรมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร หลักสูตร 4 วัน รับจำนวน 50 คน อบรมที่มูลนิธิถ้ำกระบอก (วัดถ้ำกระบอก) ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
ค่าลงทะเบียน เป็นค่าอาหารและค่าที่พัก รวมตลอดหลักสูตร 1,200 บาท สนใจติดต่อสอบถามที่ คุณหนุ่ม  หมายเลข 080-5988333 อีเมล์ Sander3028@hotmail.com
รายละเอียด คลิ๊กที่รูปภาพครับ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อบรมการเพาะเห็ดเพื่อการค้า หลักสูตร 90 ชั่วโมง 30 วัน รับจำนวน 20 คน อบรมที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร หนองจอก
ค่าบำรุงการศึกษาลรวมตลอดหลักสูตร 105 บาท สนใจติดต่อสอบถามที่ 
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร หนองจอก
ที่ตั้ง : ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงโคกแฝก เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
โทรศัพท์ : 02 548 3631 , 02 543 2903
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น